Welkom

Project voor een college volgens Frans model

U heeft misschien al vernomen dat ../ Zoals u weet zijn…/ we bezig zijn met het opzetten van een instelling voor Frans voortgezet onderwijs als vervolgonderwijs van de Franse basisschool in  Amsterdam.

Het project omvat het oprichten van een Frans ‘college’ in Amsterdam zodat de continuïteit van het Franse schoolprogramma na CM2 gewaarborgd blijft. Het streven is de kinderen een/ het officiële schoolprogramma van het Franse ministerie van Onderwijs te laten volgen en tegelijkertijd een omgeving te creëren die het excelleren bevordert. In dit kader proberen wij ook rekening te houden met de rijkdom van de leerlingen gezien hun diversiteit niet alleen op cultureel en taalkundig gebied maar ook m.b.t. sociale vaardigheden.

Het project voorziet in de groeiende vraag naar scholingsmogelijkheden na de Franse basisschool voor Franse leerlingen en leerlingen van andere nationaliteiten in Nederland. De optie om het Franse schoolsysteem te blijven volgen impliceert momenteel een lange reistijd voor de leerlingen, die hiervoor naar Den Haag moeten.

Om ons doel te bereiken zijn wij van plan een stichting zonder winstoogmerk op te richten zodat we de kosten kunnen dekken die de uitwerking van het plan met zich meebrengt.

De opening van het schooljaar is voorzien in september 2018.

Actiepunten – voor realisatie van ons project zijn wij op zoek naar:

  • een locatie.
  • gediplomeerde leraren van het Franse ministerie van Onderwijs.
  • een financiële bijdrage om de stichting te creëren (bv. via het organiseren van evenementen en/of verkoop van artikelen e.d.)
  • fondsen van investeerders met bedrijven die als sponsor een bijdrage willen leveren.

U bent van harte uitgenodigd contact op te nemen als u denkt ons op weg te kunnen helpen.